Missie en Visie

samenhang door samenwerking

MISSIE

De HCZK is een coöperatie ” van huisartsen-professionals die zich onder het motto “samenhang door samenwerking hard maakt voor de regiefunctie van de huisarts in de 1e lijnszorg en zich bezig houdt met het bestendigen en ontwikkelen van goede huisartsenzorg in de regio Zuid Kennemerland.
De HCZK stelt de huisartsenpraktijken optimaal in staat om 24/7 basis huisartsenzorg van hoge kwaliteit aan hun patiënten te leveren, inclusief goede ondersteuning van zorgvernieuwing en programmatische multidisciplinaire zorg bij chronische aandoeningen.

VISIE

De HCZK onderschrijft de uitgangspunten en ambities van de toekomstvisie 2022 van de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Huisartsenzorg is in deze visie generalistische medische zorg en de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.
De HCZK heeft een aantal speerpunten binnen deze visie:

• Huisartsen bieden goede, veilige en persoonlijke zorg dichtbij, in de buurt en zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

• Huisartsen regisseren -vanuit hun praktijk- de zorg voor de bij hen ingeschreven patiënten.

• Huisartsen bieden 24/7 continuïteit van (spoed)zorg.

• Huisartsen zorgen voor een intensieve samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners om te komen tot optimale zorg. Hierdoor komen keuzevrijheid voor de patiënt en kwaliteit van zorg samen, zich uitend in patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid.

• Huisartsen dragen zorgen voor een veilige en stimulerende werkomgeving voor hun medewerkers

• De zorg wordt geleverd tegen een adequate en eerlijke beloning.

DOELSTELLINGEN

De HCZK stelt zich binnen de missie en visie in de periode 2015 – 2019 ten doel:

• Faciliteren huisartsenbasiszorg in de breedste zin van het woord
• Faciliteren en uitvoeren van de 24/7 spoedzorg
• Organiseren en regisseren van de chronische zorg
• Faciliteren en initiëren van innovatie in de zorg en verbeteren van zorg en welzijn
• Faciliteren van opleiding en scholing voor artsen en medewerkers

Om deze doelstellingen te bereiken voert de HCZK de volgende taken uit

• De HCZK stelt met de coöperatieleden het regionaal beleid rondom de huisartsenzorg vast en draagt er zorg voor dat dit beleid wordt uitgevoerd en gecoördineerd.
• De HCZK heeft een netwerkfunctie en is een betrouwbare partner in de samenwerking onder het motto : samenhang door samenwerking.
• De HCZK is het eerste aanspreekpunt voor partijen die met de huisartsen in contact willen treden over zorg en welzijn in de regio.