Selecteer een pagina

Informatiebijeenkomst Praktijkmanagement

11 maart 2019, 17.30-19.00

Door toename van en diversiteit in werkzaamheden zal het voor vele huisartsen noodzakelijk worden een praktijkmanager aan te stellen. Deze neemt veel organisatorische taken uit handen, waardoor de huisarts zich kan bezig houden met haar/zijn professie. De rol van de praktijkmanager in de praktijk zal door deze ontwikkelingen groeien, zowel in omvang als in inhoud.

Als overkoepelende organisatie willen we de huisarts in zoveel mogelijk facetten ondersteunen en is het van belang te kijken waar op dit gebied behoeftes liggen vanuit de huisarts en praktijkmanager en willen we bovendien de kwaliteit van de functie ‘praktijkmanager’ herdefiniëren, op peil brengen en proberen te behouden. Tevens heeft de HCZK onderzocht op welke manier zij kan bijdragen op het gebied van werving en selectie, scholing en detachering van praktijkmanagers.

Vanuit deze gedachte wil de HCZK voor alle praktijkhouders en praktijkmanagers een informatiebijeenkomst organiseren op maandagavond 11 maart, van 17.30-19.00, onder het genot van een broodje. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Opzetten netwerk van praktijkmanagers.
  • Takenpakket van de praktijkmanager/wijkmanager.
  • Functieprofiel van de praktijkmanager/wijkmanager.
  • Aanbod werving- en selectie activiteiten HCZK.
  • Detacheringsplan.
  • Scholingsplan.
  • Financiën en eisen Zilveren Kruis.
  • Uiteenzetten van ervaringen bij praktijken met praktijkmanager en inventariseren van behoeften m.b.t. verdieping van het praktijkmanagement.
  • Behoeften huisartsen die overwegen een praktijkmanager aan te nemen.