Initiatieven in regio Zuid Kennemerland

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Leefstijlcoaches

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen. De GLI valt onder het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar, er wordt geen eigen risico betaald. Om mee te kunnen doen aan een leefstijl programma, heeft men eerst een verwijzing van de huisarts nodig. De HCZK faciliteert 2 programma’s; Beweegkuur en het COOL programma. Voor meer informatie over de GLI en de programma’s

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie

Alle leefstijlcoaches zijn geregistreerd in het BCLN register en hebben een gerichte post-HBO opleiding gevolgd en zijn in het bezit van een licentie voor het programma Beweegkuur of Cool.

Bent u leefstijlcoach en wilt u een overeenkomst met de HOZK/HCZK? Mail dan naar jsiepkes@hczk.nl

OPEN project

Het project OPEN ondersteunt huisartsen bij het realiseren van online inzage van hun patiënten van de eigen medische gegevens. Huisartsen zijn verplicht om per 1 juli 2020 deze mogelijkheid te bieden. De HCZK heeft voor dit project een regionale coalitie gevormd met de HVMK, de huisartsenorganisatie van Midden Kennemerland. Gezamenlijk is een projectplan gemaakt voor de ondersteuning van alle aangesloten huisartsen in beide regio’s. We worden hierbij ondersteund door Vital Innovators in de vorm van een projectleider. Hieronder staat een schematische weergave van het project voor de regio’s Midden en Zuid Kennemerland. Gaandeweg zal dit schema worden aangepast en aangevuld, zodra huidige fases afgerond en volgende fases gestart gaan worden.

De tijdlijn:

In juli Aan de slag met handboek en checklist
In de zomer E-learning deel 2 (deadline 1 oktober)
8 september Training praktijkvertegenwoordigers
Eind september Ontvangen van patiëntencommunicatie materialen
1 oktober Activatie van online inzage
Eind september en oktober Webinars e-health en gebruik portaalmodules
November Regionale communicatiecampagne
31 december Deadline voldoen aan OPEN subsidie eis (declareren kan vanaf eind 2020)

Daarnaast wordt in het volgende filmpje uitleg gegeven over het OPEN project en de aanpak van de regionale coalitie HOZK – HVMK.

De wettelijke deadline voor het elektronisch beschikbaar stellen van de eigen medische gegevens aan de patiënt ligt nog steeds op 1 juli 2020. Dit houdt in dat huisartsen via hun HIS een elektronisch afschrift moeten kunnen maken van het dossier van de patiënt. Hiertoe is elke huisartsenpraktijk op 1 juli 2020 in staat. Onder de volgende links vind je instructies per HIS hoe een elektronisch afschrift te maken:

De deadline voor het voldoen aan de alle subsidie-eisen voor online inzage (het volgen van een e-learning, de techniek op orde hebben, de werkprocessen op orde hebben en de communicatie uitvoeren) is verlegd naar 31 december 2020. Online inzage kan via een portaal op het HIS of via een PGO. Een huisartsenpraktijk moet dit dus bieden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Wij zullen de ondersteuning van alle praktijken, verdeeld in groepen, plannen in de periode tot en met november.

Op dit moment zijn nog enkele praktijken bezig met de e-learning. Daarnaast hebben alle praktijken die nog geen (volledig) patiëntenportaal hadden een aanbod gekregen voor de aanschaf van een portaal. Nadat alle portalen geïnstalleerd zijn, zal de projectgroep de praktijken gaan ondersteunen bij het inpassen van de mogelijkheid van online inzage in de organisatie en de aanpassing van de werkprocessen.

Praktijkmanagement

De HCZK heeft verschillende praktijkmanagers in dienst die worden ingezet bij huisartsenpraktijken in de regio. De praktijkmanagers werken in opdracht van de praktijkhouders aan verschillende onderwerpen, zoals personeelsbeleid, de verbetering van administratieve processen en de website, maar kunnen ook ondersteunen bij projecten als praktijkaccreditatie, praktijkovername of een verhuizing.

De praktijkmanagers van de HCZK komen regelmatig bij elkaar op het bureau van de HCZK om onderling best practices uit te wisselen en om de lijnen met het bureau en de projecten die daar spelen kort te houden. Door de sterke onderlinge samenwerking en de connectie met het HCZK bureau zijn de praktijkmanagers altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen zijn putten uit meerdere bronnen om de aanpak van een probleem te bepalen. De HCZK streeft ernaar de praktijkmanagers te blijven ontwikkelen en in te kunnen zetten als sparring partner voor de praktijkhouders. De praktijkmanagers hebben allemaal een relevante opleiding gevolgd of gaan deze volgen zodra het opleidingsjaar begint.  

Indien een praktijk interesse heeft om een praktijkmanager van de HCZK in te zetten, volgt eerst een kennismakingsgesprek met de betrokken coördinator van het HCZK bureau om te bepalen welke wensen de praktijken hebben en welke mogelijkheden de HCZK op dat moment heeft. Daarna volgt een korte praktijkscan, welke uitgevoerd wordt door een ervaren praktijkmanager uit de Kwaliteitscommissie Praktijkmanagement. Op basis van deze scan wordt bepaald op welke onderwerpen een praktijkmanager ingezet kan worden en wat voor type praktijkmanager het beste bij de opdracht past, in het geval er meerdere mogelijkheden zijn. Is er een match tussen de werkzaamheden en de praktijkmanager, dan wordt een overeenkomst afgesloten en kan de praktijk de module praktijkmanagement bij Zilveren Kruis aan zetten. Elk half jaar wordt de inzet van de praktijkmanagers bij de praktijk geëvalueerd.

Wil je meer weten over praktijkmanagement? Klik dan hier.