Bestuur

Het bestuur komt gemiddeld 4 x per jaar in vergadering bijeen. Zij doet beleidsvoorstellen aan haar leden en geeft uitvoering aan vastgesteld beleid.

De bestuursleden vertegenwoordigen de Coöperatie in vele structurele en ad-hoc overleg-organen. Drie van de bestuursleden komen als Dagelijks Bestuur elke maand bijeen en sturen het HCZK bureau aan.

Bestuurseden functie
Ron Peters, huisarts voorzitter
Inez te Hennepe, huisarts secretaris
Hans van Alphen penningmeester
Stan van den Buijs, huisarts bestuurslid
Bas Waas, huisarts bestuurslid
Josephine Kan, huisarts bestuurslid